Đẹp nao lòng mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Từ trên cao nhìn xuống những ruộng bậc thang vào mùa hoa tam giác mạch Hà Giang tựa như làn sóng màu hồng thắm